5 رویای اساسی تب لیبرال ، که با شکوه و انتظار بر اساس انتظارات ظاهر شد“تردیدی ندارم که کره شمالی از ترامپ پیشی خواهد گرفت و بزرگ خواهد شد.”


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
بهترین وکیل ملکی چه ویژگی هایی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید