کاربرد سولفات پتاسیم-سولفات پتاسیم-پگاه محیط آرین

کودهای پتاس از کودهای اساسی و حتمی می باشد که نیکی فقط میزان مرغوب بودن مواد غذایی را ارتقاء می دهند ، بلکه سبب ارتقاء کارایی فرآورده نیز می شوند. فروش کودهای شیمیایی مختلف اساسی اعتنا به نیاز های متعدد گیاهان تنوع متعددی را شامل می شود. کمپانی اینترنتی تماد متاع فعال در حوزه فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، فراهم ارائه خدمات در راستا فروش سولفات پتاسیم مرک مهم میزان مرغوب بودن عالی، و قیمت مطلوب به مشتریان است. سولفات پتاسیم جامدی سفیدرنگ با فرمول شیمیایی K₂SO₄ می باشد که یک عدد از نمکهای حساس اساسی پتاسیم محسوب می شود و از روشهای مختلفی تولید می گردد. از گوگرد موجود در این کود میگروارگانیسم ها نیز به کارگیری می کنند و سولفات قابل به کارگیری به جهت گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهند. مصرف متعادل همین کودبا کود اوره در زراعت و باغ موجب کاهش شدید تجمع نیترات در کالا می شود. کمبود پتاسیم در گیاه موجب کاهش مقاومت گیاه به خشکی، غرقآبی و دماهای بالا و تحت میشود. منجر بالا رفتن میزان قند درچغندرقند ،نیشکر و میوه شده و افزایش تناژ در بقیه محصولات می شود. ۶- وجود مقادیر شن و ماسه در خاک، مقدار حاصلخیزی آن را پایین آورده و در عاقبت درصد پتاسیم موجود در آن هم کاهش می یابد. مقدار ایجاد تقریبی مرزوبوم در سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم به ترتیب ۱۷۰ هزار تن و ۱۵۰ هزار تن است که پتروشیمیارومیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصولات سالانه ۴۶ هزار بدن و ۴۰ هزار بدن از این دو جنس را تولید می کند و سهمی۲۷ درصدی و ۶/ ۲۶ درصدی از ایجاد این دو فرآورده در میهن دارد. برای استخراج قندهای نامحلول از رسوبات باقی مانده از نمونههای استفادهشده برای قندهای محلول پس از سانتریفیوژ (مدل 5810R، شرکتEppendorf ، آلمان) و حذف عصارة الکلی در 40 میلیلیتر آبمقطر محلول شد (Dubois et al., سولفات پتاسیم تتاکو 1956)؛ بعد از آن ادغام بهدستآمده حساس برگه صافی پالایش شد و رسوبات ما‌نده دوباره مهم 40 میلیلیتر آبمقطر محلول و بهمدت 10 دقیقه جوشانده و مجدد پالایش شد و به حجم 100 میلیلیتر رسید. بهترین گزینه به جهت برطرف کردن فقدان پتاس در کشت های هیدروپونیک محسوب می شود. در طبیعت میوه، برای اثر منتخب اکثر سولو پتاس را بهتر است بعد از گلدهی و در طول دوره رویش استفاده کنید.

حتما بخوانید:
خرید اینترنتی فرش ماشینی - فروشگاه آنلاین دیجی فرش