چگونه یک جنبش توده ای تلاش های کالیفرنیا برای تحمیل ترجیحات نژادی ایالت را می کشدچطور سازمان دهندگان محلی دموکرات های کالیفرنیا و دره سیلیکون را شکست دادند؟


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
دادستان کل اوباما در حال دفاع از شرکت های متهم به حمایت از برده داری کودکان است

دیدگاهتان را بنویسید