چگونه رای گیری اسپانیا می تواند دور دوم انتخابات در جورجیا را متزلزل کند


موفقیت دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا در میان مردم لاتین در سراسر کشور در ایالت مهم گرجستان نیز مشهود است ، جایی که وی 10 امتیاز برای عملکرد خود در سال 2016 به دست آورد. با نزدیک شدن به دور دوم مجلس سنا ، هر دو طرف می توانند لاتین ها را بسیار مهم ارزیابی کنند. رأی دادن


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>