چگونه “تعریف پلیس” می توانست “شانس” دموکرات ها را برای این انتخابات باد کند“در جامعه سیاه پوستان ، به خودی خود فریاد جمعی برای کمبود پلیس نداریم.”


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
نیسان بار و اتوبار کاشانی 02144042378

دیدگاهتان را بنویسید