پاسخ دهندگان فکر می کردند که آنها فقط شاهد دو قطبی شدن هستند. در اینجا نحوه رانندگی آن آورده شده است


پس از پیروزی دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا در سال 2016 ، نظرسنجی ها به رای دهندگان اطمینان دادند که مشکلاتی را که شانس ترامپ را پنهان می کند ، حل خواهند کرد. با این حال ، این نظرسنجی بازهم نتوانست محبوبیت رئیس جمهور را به درستی اندازه گیری کند و در عوض می تواند به افزایش دو قطبی سیاسی منجر شود.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>