و باید مراحل ثبت شرکت طی شود

1-در شرکت مسئولیت محدود تعداد اعضا دست‌کم دو نفر میباشد البته در شرکت سهامی مختص دستکم اعضا سه نفر میباشد 2-حداقل سرمایه صد هزار تومان 3-در شرکت سهامی یگانه حداقل 35%سرمایه می بایست نقدا در یکی از از شعب بانک قرار گیرد و سند مربوطه ارائه و 65%در تعهد سهامداران ،در کمپانی دارای مسئولیت محدود تمام سرمایه تحویل مدیریت ادله کمپانی شده و مدیریت استدلال اقرار به دریافت نماید و ارئه سند بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد . ضمن همین که، یکی از از مدارکی که برای ثبت شرکت ها تشکیل شده، به زمان تقاضی ثبت، حتمی تلقی شده است، اقرار رئیس شرکت میباشد به این که وضعیت مذکور به وقوع پیوستن پیدا کردهاند(ماده 4 نظام طومار قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 دارای اصلاحات بعدی) میباشد. پاراگراف همین اشکالات ایجاب می نماید که شرکای کمپانی های تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به تصویب کمپانی اقدام کنند. هر شرکتی حتی قبل از تصویب گروه ای از قوانین و منشورهای کاری و رفتاری را برای پرسنل و سهامداران و مدیرانش اوضاع و احوال می کند تا بر پایه آن که در اساسنامه کمپانی هم مراد شده، پروسه کار شرکت را به بهترین صورت ترسیم کنند. ۳- طبق قانون تجارت کمپانی های تجاری به ۷ جور قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، کمپانی تضامنی، شرکت مختلط سهامی، کمپانی مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت سهامی (سهامی عام و خاص) تقسیم شده اند که شما موظفید در همین تراز نوع شرکت خویش را انتخاب کنید.در ادامه به تفصیل در آیتم تک تک این شرکت ها توضیحات ضروری را ارائه می کنیم. سهامداران در شرکت سهامی خاص می توانند به مقدار سرمایه یا این که سهام خود مبادرت به خرید یا فروش آن به ثبت شرکت جابر انصاری دیگری نماید. در کمپانی سهامی مختص هم مواردی از مزایا و قوانین وجود دارااست که به دلیل سهامی بودن شرکت، مهمترین آن می تواند تبدیل و یا این که واگذاری سهام به اشخاص بی اسم باشد. منظور از سهام کنترلی، مقدار سهامی هست که به موجب آن تصمیمات شرکت توسط یکی از شرکاء قابل اتخاذ می گردد. یکی از راحت ترین روشهای تصویب کمپانی در مدت زمان بعد از آن از کرونا، به کار گیری از سامانه های غیرحضوری به جهت تصویب شرکت و موردها مرتبط هست و اعضا آن را سهل وآسان ترین سامانه موجود در همین زمینه کلیدی پشتیبانی قادر اعلام کرده اند. جواب ـ در احوال فعلی چنین کنترلی وجود ندارد. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از ثبت کمپانی خدمات فنی ، شما شاید می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
مجلس قانون بیشتری برای قانونی کردن ماری جوانا تصویب می کند