وارثان پزشک عمومی پس از ترامپ: کریستی نوئم ، فرماندار داکوتای جنوبی“من در این مورد کاملاً واضح بودم …”


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
Rashida Tlib بازتوییت کرد ، سپس یک توییت ضد یهودی را حذف کرد

دیدگاهتان را بنویسید