نیمی از مشکلات اقتصادی کشور فرهنگی است
گروه اقتصاد – در نشست علمی و تخصصی مرکز سازمان برنامه و بودجه آینده، مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور بیش از 50 درصد به فرهنگ جامعه وابسته است. بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه این موضوع به فوریت مورد توجه قرار گیرد.

حتما بخوانید:
شناسایی 17 مجوز باقیمانده بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید