نظرسنجی ها باید پس از سال 2016 برطرف شود. چه اتفاقی افتاد؟


نظرسنجی ها طی چهار سال گذشته مورد تحقیر قرار گرفته است ، بسیاری از آنها در پیش بینی انتخابات رئیس جمهور دونالد ترامپ در سال 2016 کاملاً ناکام مانده اند. برخی می گویند انتخابات سال 2020 متفاوت خواهد بود زیرا نظرسنجی ها وقت و دلیل خواهند داشت. برای اصلاح روشهای آنها به نظر نمی رسید که آنها این کار را انجام دهند.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>