نظرسنجی های سیاسی فراتر از فقط پوشش رسانه ای تأثیر می گذارد – این نحوه نظرسنجی ها باعث پول و رای می شود


پیش بینی های نظرسنجی می تواند تأثیر زیادی در مبارزات سیاسی و کمک های مالی داشته باشد ، همانطور که اخیراً توسط وال استریت ژورنال اشاره شده است. نظرسنجی ها می توانند قطب بندی را افزایش دهند ، منجر به اعتماد به نفس بیش از حد شوند و حتی بر تصمیمات مبارزات و احزاب سیاسی تأثیر بگذارند. پشتیبانی نیز می تواند نقشی اساسی داشته باشد.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>