قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی

دارای اعتنا به این که لاین حساس نتورک هوا از سقف کاذب عبور می کند، جهت وصال هوای نتورک حساس به روزنه ها از بنا ای به اسم پلنیوم باکس به کار گیری می شود. باکس های انتقال هوا از محصول استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و حیاتی ضخامت های گوناگون هستند. باکس های انتقال هوا از کالا استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و دارای ضخامت متفاوت هستند. فیلتر باکس ها در سقف اتاق تمیز عمل گذارده شده و اساسی اعتنا به مدل کاربرد اتاق تمیز و کلاس اتاق تمیز در آن ها از فیلترهای هپا یا این که اپا به کارگیری خرید پلنیوم باکس می گردد. دریچه شمسی در اتاق های تمیز (Clean Room) میباشد که فاقد ذرات معلق در هوا می باشد و همینطور نیاز به توزیع هوا مهم دبی بالا است. از آنجا که دریچه های خطی و اسلوت به شکل دکوراتیو در طول بالا کار می شوند و امکان هوا دهی یکنواخت در ارتفاع بالای دریچه وجود ندارد، به کار گیری از پلنیوم باکس به خواسته تولید اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری اضطراری و اهمیت است. 2. به کار گیری از اشکال عایقهای صوتی و حرارتی در بدنه ی باکس توزیع هوا. به طور مثال، دستگاه های هواساز یا این که همین که ایر واشر صنعتی از این جور باکس ها می باشند و در بعضا مواقع که هوای بیرون شده از یک مکان برای محیط زیست (مانند هوای آلوده به چربی یا مواد شیمیایی) مضر می باشند، به فعالیت گیری از حرفه باکس فیلتر بهترین تعیین جهت جلوگیری از آلودگی هوا می باشد. بیشترین کاربرد و به فعالیت گیری از رشته باکس فیلتر را می قدرت در حوزه کمتر صدا، تعبیه چندین ورودی یا خروجی هوا یا این که تمیز کننده هوا در لحاظ گرفت که حیاتی به کارگیری از باکس فن و کارگزاشتن فیلترهای آیتم نیاز متناسب با نوع کاربری در مسیر هوای محل ورود سبب ساز ساز خودداری از آلودگی گوشه و کنار و مانع از کم شدن عمر اثرگذار حرفه می شود. بیشترین کاربرد و استعمال از فن باکس فیلتر را می قدرت در راستا کاهش صدا، تعبیه چندین ورودی یا همین که خروجی هوا یا تمیز کننده هوا در نظر گرفت که با به کار گیری از باکس حرفه و کارگزاشتن فیلترهای گزینه نیاز متناسب حیاتی مدل کاربری در مسیر هوای ورودی منجر ساز غربت از آلودگی گوشه و کنار و مانع از ناچیز شدن قدمت اثرگذار فروش پلنیوم باکس فن می شود. یکی از از همین تجهیزات پلنیوم باکس می باشد که نسبتا نو و اختصاصی به شخص است. همین حادثه اولی حرکت به جهت ساخت کلین روم بود.

حتما بخوانید:
چپ تاکتیک های جدیدی را برای از بین بردن اطلاعات دقیق معرفی کرده است