از با ترین موردها کاربرد کربن اکتیوهای میله ای یا این که استوانه ای، تصفیه هوا و حذف آلاینده های موجود در آن می باشد. در یک مقایسه کلی، توان جذب کربن اکتیوهای گرانولی یا این که دانه ای کمتر از پودری بوده و عمده برای ممانعت از عبور آلاینده ها در تصفیه خانه مورد به کار گیری قرار میگیرند. علاوه برین، کربن فعال اصلی سطح متخلخل می باشند که اندازه منافذ آنها متنوع بوده و به همین ادله در فیلتر کربنی و بقیه تجهیزات در تصفیه آب می اقتدار از آن ها برای ممانعت از عبور ذرات کلوئیدی و معلق در آب پرهیز نمود. از طرفی نیز به استدلال تنوع زیاد کربن های فعال استعلام همه قیمت ها به جهت این مقاله کار زیاد دشوار بود. کربن فعال ها از نظر ساختار و تراز کلی حیاتی تنوع زیادی بوده و منافذ روی آنها با هم فرق دارد. از پرکاربردترین مواد اول در ایجاد کربن اکتیو می توان به چوب و پوست میوه و استخوان اشاره نمود. کربن اکتیو گرانول در مقایسه حیاتی کربن اکتیو پودری سایز ذرات نسبتا بزرگتر و در عاقبت سطح خارجی کوچکتر دارند. همین تیم از مواد اصلی ذرات کلیدی اندازه های حدود 0.18 میلیمتر بوده و اقتدار جذب آنها بالا می باشد. کربن اکتیو یا کربن فعال (activated carbon) که به آن زغال اکتیو نیز گفته می‌شود به گروهی از مواد اهمیت پایه کربنی گفته می شود که حیاتی تراز متخلخل بوده و به دلیل توان جذب بالا در صنعت تصفیه آب و فاضلاب آیتم به کارگیری قرار میگیرد. اساسی اعتنا به توان جذب دوچندان بالا آلاینده ها کلیدی بار منفی، کربن فعال پودری PAC در فیلتر کربنی به کارگیری میشود. مراد از فعال بودن کربن در همین مواد، ارتقاء امکان جذب در آنان می باشد که منجر می شود یون ها حساس بار منفی جذب توشه مثبت کربن شوند. کربن فعال از چه کربن فعال برای الکل چیزی تنظیم میشود؟ به عنوان مثال، کربن فعال های میکروتخلخل که عمده برای حذف طعم و بو آیتم به کار گیری قرار میگیرد، کلیدی منافذ یک نانومتری است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار اکثر در آیتم زغال کربن فعال چیست لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر