فیلم “قهرمان” فرهادی در جمع نامزدان اسکار 2022 قرار گرفت – 22.12.2022, اسپوتنیک ایران

نکته آخر این که فرهادی به مهربانی این مفهوم با را دریافته که درخت، در زمین مناسب خودش، میوه لطف خواهد داد و بعد از آن از تجربیات نسبتا ناموفق فیلم های پیشین و تمامی می دانند ، حال مجدد به زمین مناسب درخت مورد نظرش رسیده. امسال نیز همچون سال پیشین رکورد 93 کشور واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم در بین المللی (غیرانگلیسی زبان) اسکار شناخته شدند. قهرمان نیز فیلم دیگری است که به تازگی قرارداد نمایش و همچنین پروانه سناریو خویش را هم اخذ کرده است و به زودی به صف فیلم های در درحال حاضر اکران خواهد پیوست تا شاهد رقابتی کل عیار در میان فیلم های گیشه پاییزی را شاهد باشیم. می قدرت کلیه ماجرا های فرهادی را برداشت و آنان را تقریبا در همگی جای دیگر عالم تجدید کرد و این مسئله بویژه درباره فیلم «قهرمان» صدق می کند و روایت آن را می توان در جایی دیگر مانند آمریکا نیز مجدد ساخت. در نیمهی ابتدایی فیلم کاهش رحیم را در کنار پسرش میبینیم و این واقعه در سیر هنگامی قصه بر عکس میشود. او در فیلمِ دلیر نه آن وقت که پهلوان بودن را در گوشش فریاد میزنند، بلکه زمانی حیثیت و آبرو را از او میگیرند جدید پهلوان میشود؛ آن هم نیکی برای همه، صرفا به جهت پسرش. تمام سرانجام دلیر فرهادی در پس دو ساعت و خردهای داستانگویی همین است؛ صعود و سقوطی منفعلانه که رحیم (امیر جدیدی) نقشی جز سرسپردگی به جریان، حیاتی آن ها ندارد. این فیلم در آمریکا فیلمبرداری شده، قصه فیلم در آیتم رحیم خطاط و نگارگری مطلقه میباشد که بدلیل عدم پرداخت بدهی بهرام که یک نزولخور می باشد به زندان افتادهاست. رحیم داستان پهلوان را همینطور میشناسیم. رحیم در فیلم دلیر دقیقا نقطهی مقابل همین مفهوم است؛ منفعل. این فیلم در جشنواره کن 2021 حضور داشت و توانست پاداش ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کن را به خویش اختصاص دهد. خصوصاً برای من سختگیر نسبت به سینمای فرهادی و جهانبینی تا حدی محافظهکارانه او! نسبتاً هیچ کسی از تنابنده و دخترش تا آبجی رحیم و شوهر آبجی آن، بدون شک این اشخاص نه شناسنامه دارا‌هستند و نه فضای زیستی دارد. عاشقی دلتنگ معشوق، مردی درستکار و درست گو در نظر دیگران و برادری رنج چشم و عزیز برای خواهر. در پشت هر نقاب ظاهری، طینت پنهانی مخفی می باشد و فقط شیوه آشنایی شخصیت حقیقی افراد، صرف لحاظ از آنچه میگویند یا مینمایانند، دیدن واکنش آن‌ها در لحظات بحرانی اصغر فرهادی دلاور حسن ریوندی است. او در لحظات کلیدی تصمیمهای خطا میگیرد، مرعوب قهرمان شدنش می‌شود و در نقطه نهایی گشوده چهرهی دیگری از خود نشان میدهد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها عمده در گزینه اصغر فرهادی دلیر قدیم لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:
مدل انتقال موفق؛ مالکیت دولت، مدیریت مردم