فقط میهن پرستان: آن کولتر ، مفسر سیاسی پیامی برای شما دارد“شما می توانید هر روز وقت زیادی صرفه جویی کنید”


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
ترامپ خواستار "لیست" جمهوری خواهان کنگره است که می گویند بایدن پیروز شده است

دیدگاهتان را بنویسید