فروش اوراق جدید 50 هزار میلیارد تومانی; بازپرداخت اصل مبلغ و سود اوراق سالانه به مبلغ 87 میلیارد تومانفروش اوراق جدید 50 هزار میلیارد تومانی;  بازپرداخت اصل مبلغ و سود اوراق سالانه به مبلغ 87 میلیارد تومان

افزایش دادن:

فصل اقتصاد – بر اساس آمار بازار اوراق بهادار، اوراق جدید به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان در هفته جاری فروخته شد. در عین حال، کل نقدینگی جذب شده از محل فروش اوراق در بازار پول و سرمایه از ابتدای سال منفی شده است.

به گزارش حوزه اقتصاد، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی پایان یافت و در این هفته علاوه بر برگزاری مزایده و پذیرش سفارش خرید اوراق از مناقصه گران در سامانه های بازار بین بانکی ، خدمات کارگزاری بانک مرکزی و مظنه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، اوراق به ارزش 10 هزار و 527 میلیارد تومان فروخته شد.
گفتنی است وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تامین مالی اقتصاد کشور با کمترین عواقب تورمی در سال 1401 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی به روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و انجام امور هفته هجدهم عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق، بنابراین تا این تاریخ در مجموع 85.274 میلیارد تومان شامل 50.274 میلیارد تومان نقد و 35000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی بوده است. تامین مالی شده است.
خزانه داری کل کشور در سال جاری به روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و انجام هجده هفته انتشار اوراق بدهی بین بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و غیر بانکی به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی مشغول است. موسسات مالی فعال در بازار سرمایه (مانند صندوق های سرمایه گذاری). و شرکت های مالی) و سه نوبت پذیره نویسی اوراق از طریق خدمات کارگزاری بانک مرکزی و سامانه مظنه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.
بر اساس این گزارش، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، هجدهمین هفته از محل اوراق بدهی پس از دریافت سفارش خرید اوراق از متقاضیان مذکور در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه قیمت اوراق قرضه برگزار شد. شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران در مجموع 10.527 میلیارد تومان اوراق قرضه به شرح جدول شماره (1) به صورت نقد فروخته شد.

حتما بخوانید:
کاری که می توانید در مورد لباس مرد آهنی انجام دهید که در 10 دقیقه آینده شروع می شود

فصل اقتصاد

این گزارش می افزاید با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون در مجموع 50 میلیارد و 274 میلیون تومان از طریق انتشار اوراق پولی تامین مالی شده است که حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تامین شده است.
علاوه بر مبالغ فوق مبلغ 35000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده است که به تدریج توسط دستگاه های اجرایی به مشمولین تحویل خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، کل عملکرد موضوع (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق بالغ بر 85.274 میلیارد تومان می باشد که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه شده است.

فصل اقتصاد

در مقابل مبلغ 50 هزار میلیارد تومانی حاصل از انتشار اوراق پولی در سال 1401، مبلغ 87 هزار و 10 میلیارد تومان به شرح جدول زیر برای بازپرداخت اصل و سود اوراق امسال توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شد. ;
بر این اساس، کل نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق پولی منفی است.

فصل اقتصاد

ظرفیت قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با ضمانت دولت 118 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 93 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سود دولتی و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.
انتهای پیام/دیدگاهتان را بنویسید