فراخواندن همه میهن پرستان: شخصاً چقدر در مرحله دوم روان در گرجستان سرمایه گذاری کرده اید؟معامله چقدر بزرگ است؟


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
نماینده کنگره که به تازگی انتخاب شده است از پلیس کاپیتول اجازه می خواهد تا لباس Glock خود را بپوشد

دیدگاهتان را بنویسید