عرضه اوراق دولتی از 94 هزار میلیارد تومان گذشت/ خروج خالص از بازار بدهی منفی ماند + جدول.
عرضه اوراق دولتی از 94 هزار میلیارد تومان گذشت/ خروج خالص از بازار بدهی منفی ماند + جدول.

افزایش دادن:

بخش اقتصادی – در مجموع تاکنون 94.098 میلیارد تومان شامل 59.098 میلیارد تومان نقد و 35000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی شده است.

بر اساس گزارش مدیر اقتصادی، در ادامه اقدامات دولت برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش اثرات تورم، خزانه داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به روش های مختلف ، شامل انتشار اسناد خزانه اسلامی و انجام بیست و چهار هفته واگذاری اوراق قرضه بین بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات مالی فعال در بازار سرمایه (مانند صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های مالی) و همچنین پذیره نویسی اوراق به مدت پنج مرحله. از طریق خدمات کارگزاری بانک مرکزی و سامانه مظنه شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران.
بر اساس این گزارش، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، بیست و چهارمین هفته جانمایی اوراق بدهی برگزار شد و اوراق به ارزش یک میلیارد تومان به صورت نقدی فروخته شد.
با احتساب مبلغ مذکور، تاکنون در مجموع 59.098 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق پولی، حدود 29 درصد از طریق بازار پول و 71 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطرنشان می کند که علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ 35 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده است که به تدریج توسط دستگاه های اجرایی به مشمولان واریز می شود. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، حجم کل انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق 94.098 میلیارد تومان می باشد که جزئیات آن در جدول شماره (2) زیر ارائه شده است.
جدول شماره (2); جزئیات اجرای اوراق قرضه مالی اسلامی 1401

حتما بخوانید:
با انواع کلید و پریز برق بیشتر آشنا شوید - فروشگاه اینترنتی هرپو

فصل اقتصاد

* نرخ سود اسمی اوراق پذیره نویسی
منبع: مرکز بدهی عمومی و روابط مالی خزانه داری کل کشور
لازم به ذکر است که در مقابل مبلغ 59.098 میلیارد تومانی حاصل از انتشار اوراق پولی در سال 1401، مبلغ 109.532 میلیارد تومان به شرح جدول زیر برای بازپرداخت اصل بدهی توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شده است. و سود اوراق در سال جاری بر این اساس کل نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق پولی منفی است.
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق قرضه پولی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا 14/08/20.

فصل اقتصاد

ظرفیت قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با ضمانت دولت 146 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 102 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سود دولت و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.
انتهای پیام/