مطمئن باشید کیسه ها به طور کامل سر بسته باشند و از مایعات و رطوبت در امان باشند، زیرا سود پرک می تواند آب مایع را جذب نماید و در آب حل شود. در دمای اتاق ، هیدروکسید سدیم یک ماده جامد بدون بو و کریستالی می باشد که رطوبت هوا را جذب می کند. به‌این منظور ، سود مایعی که در فرآیند هیدرولیز به دست آمده می باشد را خشک کنید و آن را به شکل جامد (قرص ، گرانوله و پرک) در بیاورید. همین کالا تولیدی ، به رخ مایع و اصلی % خلوص 50 به دست می آید. تا مانع از نشت این ماده به گوشه و کنار اطراف شویم. کاستیک سودا جامد ، دارای درصد خلوص 98 تا 99 ، به اختصار سود پرک نامیده می شود. همین ماده تولیدی کاستیک سود مایع یا این که به اختصار سود مایع نامیده می شود. همین ماده جامد که به شدت، قلیا است، همینطور میتواند در رخ وجود رطوبت نظیر بخار آب، خاصیت خورنده خویش را داشته باشد. سودپرک در واقع مادهای جامد و سفیدرنگ میباشد که به صورت پولکهای سفیدرنگ دیده میگردد و فاقد هرگونه بو است. در صورتی که سوال دیگری دارااست به جهت سود پرک گوهر من کامنت بگذارید. بیشترین بازده ای که میان طریق های متفاوت برای ساخت سود پرک وجود داراست الکترولیز محلول سدیم کلرید در ظریف الکترولیتی می باشد به همین رخ که در فرآیند پیل جیوه ، جریانی از جیوه که به عنوان کاتد به کار گیری می گردد حساس ملغمه سدیم حاصل با آب مخلوط می‌شود و در عاقبت سدیم هیدروکسید ایجاد می شود. الیاف ها در کارگاه ایجاد الیاف در معرض عامل ها خارجی متعددی قرار می گیرند که منجر آلودگی می شود، همینطور در زمان حمل به کارگاه رنگرزی امکان نشستن گرد و غبار روی الیاف وجود دارد. همچنین هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ادغام غیر آلی (معدنی) است. هیدروکسید سدیم برای حذف پوست گوجه فرنگی ، سیب زمینی و بقیه میوه ها و سبزیجات به جهت کنسرو نمودن و همینطور به عنوان یک ماده در مواد حافظ مواد غذایی به کارگیری می شود که از رشد کپک و باکتری در طعام جلوگیری می کند.

ایندکسر