سردبیر Daily Rundown: معامله گران برای جمعه سیاه آماده می شوند و ترامپ برای اولین بار از روز انتخابات سوالاتی را مطرح می کندبا همه میهن پرستان تماس بگیرید


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>