رویکرد پیشگیرانه در اولویت مبارزه با پولشویی است
رئیس اقتصاد – معاون وزیر اقتصاد بر اولویت رویکرد پیشگیرانه در حوزه پولشویی تاکید کرد و نظارت بر اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرایم را ضروری دانست.

حتما بخوانید:
سناتور تیم اسکات می گوید اگر GOP در جورجیا از دست بدهد ، شیاطین "آمریکا را" به "مدینه فاضله سوسیالیستی" تبدیل خواهند کرد

دیدگاهتان را بنویسید