رزین اپوکسی یا پلی پوکساید پلیمر واکنش پذیری است که از گروه اپوکسید تشکیل شده است. یا عکاس می تواند اصلی وارنیش یکلایه محافظ بر روی عکسها بزند طوری که رزین به عکس نشت نکند و با رزین شفاف عکس را ماندگارتر و جلوهدارتر کند. خویش قالب می بایست طوری ساخته شود که رزین به راحتی در اثر یک گونه دارای فارغ از رخنه یا این که extras مالامال شود. معمول هست که نسبت فنل به فرم آلدهید ۱ به ۸ /۰ باشد، کالا مذاب حاصل سرد میشود و به تدریج شیشه ای میگردد. همین ماده شیشه ای به دقت خرد شده، پودر حاصل اساسی کاتالیست پخت هگزامتیلن تترامین (HMTA )، فیلر و تقویت کننده ادغام میگردد تا یک ادغام قالبگیری بدست آید. سطح C : مقدار پلیمریزاسیون و شبکه ای شدن بسیار دوچندان است. در دمای بالاتر، رزولها بدون افزودن ادله پخت، مولکولهای بزرگتر و مهم شبکه های متیلنی تشکیل میدهند. رزین اپوکسی سازه به فرمولاسیون آن آن گاه از گذشت یکسری ساعت تا یک روز، بهصورت سطحی خشک می شود و هم هفت روز طول میکشد تا رزین اپوکسی به نهایت سختی خویش برسد و پیوندهای شیمیایی دربین رزین و هاردنر تشکیل شود. آن ها با مقاومت شیمیایی و حرارتی خوب و خواص چسبندگی کار کشته هستند و به جهت تولید چسب ها ، کفپوش ها ، آسترها و پوشش های سطحی استفاده می شوند. رزین چقدر حاذق است؟ آیا رزین سخت تر از چوب است؟ رزین یا حفظ کننده چوب رخنه ناپذیری همین متریال را در حد زیادی افزایش می­دهد و از جذب آب و رطوبت در آن دوری به عمل می­آورد. از رزینهای طبیعی به جهت کارهای متعددی نظیر پیاله غذا، درز گیری قایق و غیره استعمال میشود. وینیل استرها متاع واکنش رزینهای اپوکسی کلیدی اسیدهای غیر اشباع اتیلنی میباشند.بجز حالات خاص، به طور معمول رزینهای وینیل استر حیاتی انتهای غیر اشباع میباشند. میتوان آنها را به تنهایی اساسی واکنش رادیکال آزاد پخت نمود و یا در مونومری مانند استایرن حل نمود و رزین مایع بدست آورد. رزین ترکیبی به دو موقعیت طبیعی یا مصنوعی شناخته میشود. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی رزین های تبادل یونی pdf وب رزین تبادل یونی تارنما خود باشید.

ایندکسر