راه حل مسکو برای مشکل «کشورهای دوست» در حمل و نقل نفت آنها
بخش اقتصاد – وزیر انرژی روسیه در خصوص تحریم های بیمه ای کشورهای غربی گفت: روسیه می تواند شرکت خود را برای ارائه خدمات بیمه ای کشتی هایی که نفت خود را حمل می کنند ایجاد کند.

حتما بخوانید:
کارلوس خیمنز ، نماینده منتخب کنگره در فلوریدا ، آزمایش ویروس کرونا مثبت است

دیدگاهتان را بنویسید