13- شرایط اخذ اقامت ترکیه از روش ثبت شرکت چیست؟ 19- به چه صورت می توان تابعیت ترکیه را از شیوه ثبت شرکت در همین میهن اخذ کرد؟ دیدنی می باشد بدانید که در ترکیه شما به جهت انجام هر کاری نیاز به ثبت کمپانی خواهید داشت. 3. سهامداران شرکت بایستی در زمینه کاری کمپانی سرگرم عمل باشند و مجوزهای لازم را داشته باشند. تصویب نشان تجاری بیش از هر چیز نیاز به عبارت توصیفی مطلوب آن برند دارااست ولی پس از استعلام های واجب که آن هم ما برایتان انجام می دهیم . تصویب شرکت در تهران به معنای زمان های بزرگتر و رقابت های شدیدتر است. شرکت ها گروهی به جهت هدف مشخصی تاسیس می گردند در واقعیت ثبت همین شرکتها راهی است که به واسطه آن می توان قابلیت انجام فعالیتها تجاری برای یک بنگاه اقتصادی را میسر ساخت. قبل از هر اقدامی برای ثبت شرکت، ابتدا بایستی حیاتی گونه های نمونه شرکتهایی که میتوانید تصویب فرمائید آشنا شوید. برای ثبت چنین شرکتهایی شما میتوانید دارای دست کم میزان دارایی 3 هزار لیر مبادرت نمایید. اهمیت اعتنا به همین نکته اگر شما قصد دارید به واسطه ثبت کمپانی در ترکیه اقامت همین سرزمین را اخذ کنید، انتخابهای زیادی برای راستا کار شرکت خود خواهید داشت. نکته جالبی که در خصوص رئیس و تقسیم وظایف همین شرکتها وجود دارااست همین هست که حقوق و تعهدات سهام داران و شرکا مطابق اساسنامه کمپانی تعیین خواهد ثبت شرکت اشخاص تحت 18 سال شد. در همین شرکتها در صورتی که سرمایه شرکت برای پرداخت بدهیها کفایت نکند هر یک از شرکا مکلف هستند قرضها را پرداخت نمایند. نکته چنین شرکتهایی در این است که پستانکار میتواند طلب خویش را از هر یک از شرکا التماس کند. این نکته به‌این معنی هست که افراد در این کمپانی اهمیت توجه به سهام و سرمایه خود مسئولیت نخواهند داشت بلکه حد و حدود آن‌ها بوسیله اساسنامه معین میشود. در شرکتهای گروهی تمامی سهام داران می بایست افراد حقیقی باشند. به همین افراد به اصطلاح شرکای ضمانت کننده گفته میشود. نکات قابل دقت در قوانین تصویب کردن شرکت های سهامی فراوان میباشد و آشنایی کامل اهمیت این قوانین فقط راهی هست که می توانید بدون مشکل، شرکت خود را به ثبت برسانید. شما برای بازکردن سوپرمارکت، آرایشگاه، کارواش و یا این که مورد ها مشابه می بایست در نخست یک کمپانی برای خویش تاسیس نمایید و آن را ثبت نمایید.

ایندکسر