دوزینگ پمپ چیست؟

همین پمپها مبتنی بر یک ریزپردازنده (میکروپروسسور) میباشند و قابلیت و امکان در اختیار گرفتن جریان یک سری منظوره را دارند. به جهت کنترل PH، اسید ها و قلیایی ها مورد به کار گیری قرار می گیرد. همین دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ را نوعی پمپ تزریق مینامند که در صنایع متفاوت جهت تزریق مواد اصلی تهیه و تنظیم دبی دلخواه در شبانه روز از آن به کارگیری مینمایند به جهت مثال در صنعت تصفیه آب وفاضلاب یا دستگاههای آب شیرین کن صنعتی برای تزریق مواد آنتی آسکالانت که مواد ضد رسوب ممبران ها هستند و یا این که تزریق متابی سولفید جهت حذف کلر از دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ به کار گیری میشود. به طور کلی پمپ های دوزینگ را بر پایه مکانیزم انتقال اقتدار و مکانیزم حجمی سیال می قدرت تقسیم بندی کرد که در تحت به آن‌ها اشاره می کنیم. فشار دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ بر حسب اتمسفر یا متر آب یا این که بار اعلام می شود. فشار دوزینگ پمپ بر حسب اتمسفر یا متر آب یا توشه اعلام می شود. دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپی میباشد که مقدار معین (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالسها را از دربین برده و جریان خروجی را به وضعیت خطی و اثبات نزدیک میکنند. مترینگ یا دوزینگ پمپ به پمپهایی گفته می گردد که حجم یا مقدار مشخصی از سیال را در یک دوران زمانی مشخص و مهم یک دبی یا این که نرخ جریان ظریف جابجا یا تزریق نماید. معمولاً در دستگاه تصفیه آب صنعتی این دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ را قبل از پمپهای فشاربالا کارگزاری می کنندکه مواد ضد رسوب آنتی آسکالانت را به دستگاه تزریق نمایند که این مواد وارد ممبران ها شوند تا ارتفاع عمر ممبران ها بخش اعظم شود و میزان آب تولید دستگاه کمتر پیدا نکند. لازم به توضيح میباشد كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها کلیدی هم متعدد هست ولي کلیه انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ نصب مي شو ند .اصول كارانها به اين رخ میباشد كه موقعي كه مـايع ازپمپ بیرون مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود . تجهیزات دوزینگ پمپ عبارتند از پمپ های کوچک اصلی جابجایی مثبت که اصلی فناوری روز عالم و دانش دوزینگ پمپ ایرانی تخصصی طراحی شدهاند. مهمترین اجزای تشکیل دهنده دوزینگ پمپ پیستونی عبارتند از: سیلندر، پیستون ، میل لنگ ،آب بند، شیر محل ورود و شیر خروجی. 4. پمپ دوزینگ به طور کلی یک با یک PVC محکم یا این که یک لوله PE یا یک شلنگ محکم میباشد. همین پمپ ها از انواع پمپ های جابجایی مثبت بوده که دبی آن ها به صورت اتوماتیک یا دستی قابل تهیه و تنظیم است. این ماده که مقاوم به ضربه هست و انتخاب آن باعث دوری از زخم دیدن پمپ در اثر خطا های انسانی می شود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت برد دوزینگ پمپ.

حتما بخوانید:
هدف از انجام لیپوساکشن چیست؟