دمپر موازی که به جهت تامین هوای آزاد اتاقهای ژنراتور تعبیه می شود می تواند به وسیله گونه دمپربرقی که امر آن از یک جعبه فرمان برقی که به الکتریسیته ژنراتور دارای ربط می باشد در دست گرفتن می شود و به طور همزمان کلیدی واضح شدنِ ژنراتور، تیغه های دمپر نیز گشوده و هم‌زمان دارای خاموش شدنِ ژنراتور تیغه های دمپر بسته می شود و در واقع دمپر بصورتِ on و offعمل می کند. یعنی در موقعیت واجب نظیر قطع شدن الکتریسیته همین فنر موجود در موتور سبب می شود دمپر به طور ق ص دومپریدون تام بسته شود. دسته ی کنترلِ دمپر هوا که بصورت برقی عمل می کند، مستقیماً حیاتی انرژیِ الکتریکی و به دو صورتِ ON و OFFیا بصورتِ فنری و تدریجی در حالت باز، بسته و یا این که نصفه گشوده قرار درآمده و عبورِ هوا از دمپر هوا را در دست گرفتن میکند. به علاوه همین گونه دمپر به شکل زیکزاک گشوده می شود و امکان کارگزاری هرگونه دمپر موتور بر بر روی آن قابلیت و امکان پذیر است. جهت تمایل به خرید کردن می توانید کلیدی ما تماس گرفته و اطلاعات گزینه نیاز به ملازم مشاوره خرید کردن را از کارشناسان فنی و فروش ما به شکل کاملا مجانی اخذ فرمایید . در ادامه اشکال دمپر ها را اسم می بریم و به تمجید موتور دمپر چیست می پردازیم. هر دو دسته هم به رخ انقطاع و وصل و تدریجی فعالیت کرده و در دست گرفتن جریان عبوری سیال را بر عهده دارند. دمپرهای ضد حریق می­توانند از سرایت دود نیز به مکان های همسایه علاوه بر در دست گرفتن خودداری از سرایت آتش هم پرهیز کنند. این کار سبب فشار به موتور دستگاه و خلل در کارکرد آن می شود. موتور دمپر نیز یکی از دیگر از تجهیزات می باشد که در به کار انداختن دمپرها و کنترل هوشمند سیستم های تهویه مثل هواساز، نقش مهمی دارد. در همین مدل دمپر های موتورهایی برای انتقال جریانه هوا تعبیه شده که حساس الکتریسته فعالیت می نمایند و به طریق مکانیکی باز و بسته می شوند. نکته ی قابل ذکراینکه دمپرهای فاقد فنر بازگشت از این قابلیت و امکان اضافی برخوردار نبوده و تنها عمل گشوده و بست دمپر را بر عهده دارند. دمپر ها از کلیدی ترین تجهیزات جهت در دست گرفتن جریان هوا محسوب می شوند. گونه سوم دمپرها ، دمپر یک طرفه می باشد. همینطور در این دمپرها می اقتدار میزان بسته بودن را تهیه کرد به طوری که برای مثال در روزگار بسته بودن جلوی 75 درصد هوا را محل نصب دمپر آتش بگیرند.

ایندکسر