دموکرات ها فقط توطئه USPS را که ماه ها تبلیغ می کردند فراموش کردند؟


در ماه های منتهی به انتخابات ، دموکرات ها و متحدان مختلف آنها یک نظریه توطئه را مطرح کردند مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور و ژنرال پست ایالات متحده لوئیس دی جوی با بازداشت پول از نامه و قفل صندوق های پستی به منظور خرابکاری در انتخابات ، کارشکنی می کردند. از رای دادن از طریق پست جلوگیری کنید.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>