در اینجا نحوه جمهوریخواهان از خانه می توانند کفش را در سال 2022 به نانسی پلوسی بدهند.


انتظار می رفت دموکرات ها اکثریت خود را در مجلس نمایندگان پس از انتخابات سال 2020 افزایش دهند در عوض ، جمهوری خواهان حداقل 13 کرسی به صندوق انداختند و حداقل 10 سود خالص کسب کردند. “توسط مردم آمریكا و اخطارهای اعضای میانه رو حزب وی كه شعارهایی مانند” خلع سلاح پلیس “احتمالاً منجر به شکست بیشتر حزب در سال 2022 می شود ، رد شد.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>