در اینجا زیرساخت های عالی فناوری وجود دارد که می تواند به آزادی بیان پایان دهد“کمونیست های همجنسگرا برای سوسیالیسم”


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
خرید لباس مرد عنکبوتی به همراه تم تولد مرد عنکبوتی در طرح های مختلف

دیدگاهتان را بنویسید