دریچه فن کویل و تاثیرات آن در تهویه خانه – کلینیک انرژی ساختمان

به همین ترتیب در ماههای زمستان دستگاه تبرید مرکزی خاموش می گردد و آب خنک گزینه نیاز زون داخلی از طرز برج خنک کننده یا کندانسورتبخیری و به وسیله چرخه باصرفه هیدرونیک تامین میگردد. ولی اکثر اوقات وقت ها درمناطقی با زمستانهای سرد، وقتی که دمای هوای بیرون کاملا سرد است، می توان دستگاههای تبرید مرکزی را خاموش کرد و یا این که در تابستانهای گرم دیگهای آب گرم را از مدار فن کویلها بیرون نمود. دستگاههای تبرید و نیز دیگهای مرکزی آب گرم میتوانند درهمه تایم ها عمل کنند. به هنگام نیاز به آب سرد ناچیز و شیر کنترل کویل سرد باز میشود. در همین حال، همواره آب سرد و یا آب گرم موجود خواهد بود و هر اتاق بسته به نیاز سرمایش یا گرمایش خود از آب سرد یا گرم بهره خواهد دریچه دسترسی رشته کویل خطی برد. در شرایطی‌که در زمستان چیلرهای مرکزی خاموش شوند، مسلم می باشد که تهویه مطبوع اتاقهای زون داخلی که همواره نیاز به سرمایش دارا هستند اصلی مشکل مواجه خواهد دریچه دسترسی به حرفه کویل شد. پرکاربردترین روزنه های خطی هستند با پره های ثابت میباشند که اصلی به کار گیری از دمپر هوادهی در دست گرفتن می شود در همین جور افت فشار زیر است و قابل تولید در همه ابعادی بر طبق سفارش کارفرما هستند. در لحاظ داشته باشید که کارگزاشتن هر یک از انواع روزنه های رشته کویل مهم توجه به ساختار مختلف، گوناگون می باشد و افرادی که در همین زمینه فعالیت می کنند، می توانند به بهترین شکل، روزنه های گزینه حیث شما را کارگزاری و خط مش اندازی نمایند. برای مراقبت سطح های داخلی و بیرونیِ دریچه دسترسی رشته کویل شیاردار وزنهای و نیز هماهنگیِ نمای روزنه دسترسی حرفه کویل کلیدی نمای محیط،از پوشش رنگ پودری استاتیکِ کورهای بر روی ساختار روزنه دسترسی فن کویل به کار گیری میشود.با اعتنا به تعددِ کدرنگ های موجود به جهت گزینش نمونه رنگِ گزینه نظر،میتوان بهترین و متناسب ترین رنگ برای پوشش دریچه دسترسی رشته کویل شیاردار وزنهای گزینش کرد. البته حتمی به ذکر می باشد این روش در کل اشکال دریچه های پایین فن کویل از پاراگراف دریچه پایین فن کویل آلومینیومی، دریچه تحت حرفه کویل چوبی و روزنه تحت رشته کویل پلاستیکی قابل اِعمال است. همینطور می توانید قبل از خرید روزنه های رشته کویل طرح اسلوات تصاویر مربوط به این محصولات را کلیدی دقت بیشتری آیتم بررسی و تماشا قرار دهید.

حتما بخوانید:
یادداشت اقتصادی راهکارهای جدید تامین مالی عرضه و تقاضا در بازار مسکن