بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه از همین کتاب تا به هم اکنون به چاپ رسیده و فروخته شده است. همین کتابها که تیراژهای بالا و فروش عالی داشتهاند: مکتوب «رضا اسم تا رضاخان» نوشته هدایتالله بهبودی، «کاهن معبد جینجا» نوشته وحید یامینپور، «حیدر» نوشته آزاده اسکندری، «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» خاطرات جان بولتون، «صبح شام» روایتی از چالش سوریه، مکتوب «مهاجر مملکت آفتاب»، کتاب «شاید پیش از اذان صبح» شامل خاطرات احمد یوسف زاده از حاج قاسم سلیمانی، «خال سیاه عربی»، «از چیزی نمیترسیدم»؛ زندگینامه خودنوشت قاسم سلیمانی، «پوتین قرمزها» خاطرات مرتضی بشیری،کتاب «خبرچینها» متن جوئل ویتنی و مکتوب «M.B.S»؛ سیر اقتدار یابی محمد بن سلمان اثر بن هوبارد، از جمله اثراتی بود که مخاطبان بسیاری را به خویش کتاب آزمون کنکور صنایع غذایی جلب کرد. ایشان منت نهاده و قبل از مطالعه، یادداشتی را به یاد «سرباز وفادار» خود متن بودند. احتمالا فکر می کنیم برای این‌که بتوانیم زندگی خویش را رو به بهتر شدن پیش ببریم، بایستی کارهای بسیار بزرگی انجام کتاب کنکور جامعه شناسی دهیم. به این معنی که آن ها به کارهای ریز خویش نیز حساس می دهند و همین امر باعث ایجاد اختلاف آنان اصلی سایرین می شود. در واقعیت بادبادک باز، یکی از بهترین کتابهایی میباشد که توانسته است مرز و بوم افغانستان را به تصویر بکشد. اصلی اعتنا به سخنان متخصصین دستور و دستاندرکاران تکثیر مشخص و معلوم شد بعضی منتظر گذار از مدت زمان کرونا هستند تا به جهت کتابهایی که منتشر می‌نمایند جشن امضا بگیرند و صف تشکیل شود و برخی وضعیت را بهبودیافته میدانند. همین هدیه زندگینامهای به قلم حاج قاسم بود که قصد داشتیم بهمناسبت روزها سالروز شهات، در قالب کتابی منتشر کنیم. ولی هرچه میباشد همین امیدواری وجود دارااست حساس خاتمه کرونا بازهم شاهد حضور مشتاقان کتاب در صفها باشیم. کتاب حاوی دست نوشتههای شخصی شهید سلیمانی از مقطع کودکی و زندگی در روستای قنات ملک کرمان تا میانه مبارزات انقلابی در سال ۵۷ است. در نقطه نهایی این گزارش اسامی برخی کتابهای شاخص در سال ۹۹ را آوردهایم. دارن هاردی در همین کتاب به ما بیان می کند که به چه صورت از اثر مرکب کارهایمان به بهترین نحو ممکن استعمال نماییم و کاری نماییم که این توان مرکب کارها، به سود ما آغاز به فعالیت کند و بتوانیم حیاتی استفاده از این قدرت، شکست را به برد تبدیل کنیم.

ایندکسر