داستان درونی چگونگی پیروزی ترامپ بر لاتین های طبقه کارگر


پیشرفت سه برابری رئیس جمهور دونالد ترامپ در میان اسپانیایی ها و لاتین ها در انتخابات سال 2020 بخش کوچکی از یک داستان بزرگ است. اگرچه جو بایدن تقریباً دو بر یک برتری ملی نسبت به رای دهندگان داشت ، اما دستاوردهای ترامپ در فلوریدا جنوبی و در امتداد ریو گراند می تواند نشانگر ادغام آینده جمهوری خواهان طبقه کارگر با لاتین ها باشد که نقش های مهمی دارند.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>