به عامل این‌که ویروس می تواند به مدت ۱۶ ساعت بر بر روی سطح ها پلاستیکی باقی آب اکسیژنه تمادکالا بماند. جدول 5 داده ها مربوط به میزان رنگ در نیمه تنه ای سطح های دندان ها را نشان می دهد. در منزل می اقتدار از این شیوه برای از در بین بردن لکه های کپک و کپک از اتومبیل های ظرفشویی، ضدعفونی نمودن پیشخوان ها و تخته های برش و شستن سبزیجات اساسی از در بین بردن باکتری ها استفاده کرد. آب پاشی کالا اصلی پراکسید هیدروژن %3 رقیق شده در آب به نسبت 1: 1 سبب از فی مابین بردن پوسیدگی ریشه باعث قارچ و باکتری است. این جنس را قورت ندهید. از گزاره میتوان نقش گندزدایی و ضدعفونی نمودن مواد غذایی مهیا همچون ترکیبات لبنی، نوشیدنیها، سسها و آبمیوهها را اشاره کرد تا فرایند بستهبندی آنها سوای خطر و کلیدی بالاترین کیفیت تولید شود که به هر دو روش اسپری نمودن و قوطهور کردن این نتیجه های را میتوان مشاهده کرد. این ماده شیمیائی در داخل کشور اصلی گریدهای صنعتی و غذایی متعدد اهمیت بکار برده میشود. بطوری که در اکسیدانها مواد دیگری همچون چربی و اسید نیز بکار میرود. معمولا در همین شیوه هیدروژن پراکسید را به مواد شوینده اضافه می نمایند تا علاوهبر ظرفها، خود خودرو ظرفشویی هم تمیز شود. اگر در دهن خویش درد دارید، دهان خود را اصلی آب اکسیژنه محلول در آب حدود نیم دقیقه بشویید.سپس دهان خود را اساسی آب ساده آبکشی کنید. وقتی نیم درصد از آب اکسیژنه را به آب حمام خویش اضافه می کنید، اکسیژن اضافی به برنا سازی بدن امداد می نماید پوست را هیدراته می کند. همین ادغام حاذق میتواند در مصارف خانگی هم نتیجه های مشابهی را مهیا کند همچنین بیش تر کردن آن می تواند به آزاد سازی میزان متعددی اکسیژن بیانجامد و میکروبزدایی را صورت دهد. آب اکسیژنه مخلوط شیمیایی شگفتانگیز می باشد که علاوهبر صنعت های غذایی و کاربرد در درمانهای خانگی توانسته در زمینه کشاورزی هم نقش منحصربفردی ایفا کند. این مخلوط اکسنده در صنعت بویژه صنایع غذایی با تاثیرات منحصربفردی که دارااست توانسته این راستا را بخوبی پشتیبانی کند. یکی از از سوالات متداول درباره شناخت آب اکسیژنه همین است که چه تفاوتهایی اهمیت اکسیدان دارد. در اکنون حاضر هم کسانی که درگیر رویش مرغ تخمگذار و پرندگان هستند با شناخت خاصیت بینظیر آب اکسیژنه همت می‌نمایند دارای پیشگیری از بیماریهای شایع بازده تخمگذاری را ارتقاء دهند.

ایندکسر