جو بایدن در حالی که با سگش بازی می کند ، لیز می خورد و مچ پا را می پیچد


رئیس جمهور منتخب جو بایدن روز شنبه هنگام بازی با سگ خود ، میجر لیز خورد و مچ پا را پیچید.

طبق گزارش استخر ، بایدن بعد از ظهر یکشنبه قصد داشت “از روی احتیاط کامل” به یک ارتوپد مراجعه کند. (مرتبط: جو بایدن می تواند از اقدامات اجرایی برای کاهش بدهی دانشجویان استفاده کند – آنچه کارشناسان می گویند ممکن است اتفاق بیفتد)

استخر مطبوعاتی در حال سفر که بایدن و تیم انتقالی وی را تحت پوشش قرار می داد ، تا زمانی که رئیس جمهور تازه منتخب وارد ارتوپدی در دلاور نشود و تیم انتقالی به س furtherالات دیگر پاسخ ندهد ، به داخل ون ها اجازه نمی داد.

انتظار می رود که بایدن هنگامی که ژانویه به کاخ سفید می رود ، میجر را که در سال 2018 به فرزندی پذیرفته و دیگر سگ قهرمان خود را به خانه بیاورد. بایدنز همچنین گفت که آنها قصد دارند یک گربه بگیرند.

دکتر جیل بایدن گفت: “من دوست دارم در خانه خانه حیوانات داشته باشم.”
منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>