جهان ما به فوتبال چه نیازی دارد؟

مراد از علم فوتبال مجموعة فنون و تاکتیکها و روشهای فراهم کردن وضعیت و ترتیب بازی و اجرای صحیح و بقاعده آنست از یاد نبریم که فوتبال هر چه بشود همواره بازی می ماند و اساسی آن در بازی بودن آنست. فعلاً از سنت فوتبال اهمیت شعر و رمان صرفنظر کنیم. امیر مستقل از اسم پدرش پله پله بالا آمد و به ترکیب اهمیت گروه ملی رسید و مهم سه کلینشیت و نمایشهای مطمئن خود در لباس ایران، بیرانوند را نیمکتنشین کرد. مگر این‌که توده اضداد و متباین ها را بپذیریم من در اینجا از جمع اضداد نمی گویم و به آنچه هگل و مارکس گفته اند کاری ندارم. در دنیا کثرت از بساطت و از موجودات بسیط نمیتوان دم زد و هر جا بساطت نباشد، اجزای مخلوط ضرورتاً مشکّک یا این که متباین و ضد و نقیض نیستند. حرفه غیر از بازی می باشد اما چندان ساده نباشیم که دنیا و عمل عالم را حیاتی مرزبندی های معروف در بین مفاهیم و مقابله های همگانی تفسیر کنیم. نمی گویم آنان از بازی زمان آزادند و مثل تماشاگران المپیادهای یونانی صرفاً به جهت بازدید به المپ میروند البته به هر هم اکنون به بازی در زمین فوتبال دل بسته اند و چندان توجهی به بازی دوران ندارند. نتیجه بازی نیز جزیی از بازی و پایان بازی میباشد خیر آنکه بیرون از آن قرار داشته باشد. سوسیودرام و پسیکودرام هم بازی وجود ندارد بلکه شبه بازی است. 4- بازیگران به جهت کسب سود و وصال به مقصد و غرض بازی نمی کنند بلکه بازی خود مقصود و مطلوب بالذات است. ثانیاً وقت و برنامه مشخص دارااست و بالاخره بازیکنان موظفند در زمان ها معلوم تمرین و بازی نمایند و مزدهای کلان هم می گیرند. نتیجه بازی ها نیز تا حدی معلوم هست تیم های فوتبال اعم از گروه های ملی و باشگاهی جایی در مرتبه بندی های جهانی دارند و قهرمانی باشگاههای اروپا و آمریکای لاتین و استکان جهانی از نخست تا به امروز قسمت یک سری باشگاه معین و زیاد پر اسم و رسم شده است. درصورتیکه توپ از خط دروازه ردشود و بازیکن حریف به توپ برخورد کرده باشد، ضربه دروازه محسوب میشود. یازده بازیکن هر مجموعه شامل یک‌سری مهاجم، هافبک، مدافع و یک دروازهبان می‌شوند که به وسیله سرمربی در زمین چیده می‌شوند و مثل یک سیستم فعالیت می نمایند که سیستم فوتبال نامیده میشود. 5- بازی در وقت فراغت و اساسی آزادی و باختیار انجام میشود. اساسی دیجی رو همپا باشید. عابدز رویکرد دور و درازی در برهه زمانی فوتبالی خویش پیش رو دارااست و بازی در جام جهانی 2022 نزدیک ترین هدف او بهحساب میآید. آوانتاژ: قانونی میباشد که به داور اذن میدهد در مواقعی که خطایی را بر روی بازیکنی تشخیص دادهاست، در صورتی که تشخیص دهد که در جریان ماندن بازی به نفع بازیکن هدف نادرست است، اعلام اشتباه نکند و بازی را اخبار بارسلونا فوتبال 11 ادامه دهد.

حتما بخوانید:
نمایندگی لپ تاپ ایسوس + پیک رایگان 45102-021 - نمایندگی ایسوس