جزئیات تخلفات جدی قانون پایانه های تجاری و سیستم مالیات دهندگان/متخلف به شدت مورد مناقشه قرار گرفته است.
بند «اقتصاد» – قانونگذار به منظور اجرای کامل قانون پایانه های تجاری و نظام مالیاتی در کنار برخی مزایای مالیاتی، یکی از سخت ترین ضمانت های قوه مجریه را در نظام مالیاتی مد نظر قرار داده است. .

حتما بخوانید:
فروشگاه اینترنتی چیست و چگونه کار می کند ؟

دیدگاهتان را بنویسید