جزئیات اجرای 5 ماهه بودجه 1401/1401 وصول درآمدهای نفتی 700 درصد افزایش یافت.جزئیات اجرای 5 ماهه بودجه 1401/1401 وصول درآمدهای نفتی 700 درصد افزایش یافت.

افزایش دادن:

بخش اقتصاد – بررسی گزارش 5 ماهه کشور نشان می دهد که دولت با پرداخت بدهی 54 هزار میلیارد تومانی دولت قبل توانسته در درآمدزایی پایدار به خوبی عمل کند.

به گزارش بخش اقتصاد، آمار عملکرد متغیرهای اصلی 5 ماهه اول سال 1401 حاکی از وابستگی دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی است. رویکردی که از کاهش بیشتر تورم در ماه های آینده جلوگیری می کند.
منابع درآمدی دولت در 5 ماهه نخست سال به 412 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد افزایش داشته است. همچنین درآمدهای دولتی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولتی با 66.5 درصد افزایش به 249 هزار میلیارد تومان رسید.
با توجه به تمرکز دولت بر مبارزه با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بر بخش تولیدی اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی با افزایش 73 درصدی به 200 هزار میلیارد تومان رسید.
در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد افزایش یافت و فروش نفت و فرآورده های نفتی به 114 هزار میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می دهد که دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل توانسته است نفت بیشتری صادر کند و پول حاصل از فروش آن به کشور برگشته است که نشان از موفقیت دولت در دور زدن تحریم های نفتی دارد.
دولت علاوه بر تلاش برای مدیریت کشور و ایجاد رونق اقتصادی از راه های غیر تورمی، همچنان ناچار به پاکسازی و پرداخت بدهی های کلان دولت قبل است. در 5 ماهه اول، تملک دارایی های مالی که عمدتاً مربوط به بازپرداخت اوراق منتشر شده قبلی است، 251 درصد افزایش یافت، به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در ابتدا 55 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را پرداخت کرد. 5 ماه امسال
یعنی در همین مدت آزادسازی منابع در اثر نقل و انتقال دارایی های مالی یعنی انتشار اوراق قرضه بیش از 51 درصد کاهش داشته است. یعنی دولت اعتقادی به آینده فروشی و ایجاد بدهی کلان برای نسل های آینده ندارد، بلکه برنامه خود را بر اساس افزایش درآمد خالص و پایدار پیش می برد.
انتهای پیام/حتما بخوانید:
لیفت شقیقه چیست ؟