تورم بالا نتیجه بدهی عمومی است/ یک سوم تامین مالی کشور در بازار بدهی انجام می شود
تورم بالا نتیجه بدهی عمومی است/ یک سوم تامین مالی کشور در بازار بدهی انجام می شود

اقتصاد سیاسی
تورم بالا نتیجه بدهی عمومی است/ یک سوم تامین مالی کشور در بازار بدهی انجام می شود

افزایش دادن:

بخش اقتصاد – نوسانات درآمدهای نفتی دلیل اصلی ایجاد بدهی عمومی است به گونه ای که با افزایش درآمدهای نفتی، تعهداتی برای دولت ایجاد می کنیم که پس از نوسانات و نبود درآمدهای نفتی به قوت خود باقی می ماند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مژگان خانلوسوج بلاگی «رئیس اداره نظارت بر تعهدات عمومی و بسیج منابع سازمان برنامه و بودجه کشور» با بیان اینکه درک مشترکی از موضوع بدهی عمومی وجود دارد، گفت: : “باید مسیر آینده را به گونه ای طراحی کنیم که بتوانیم از بدهی های بازار به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم”، استفاده کنیم بنابراین در شرایط بی ثباتی منابع، بدهی امری طبیعی است، اما اگر نداشته باشیم. برنامه ای برای بازپرداخت بدهی ها، مشکلات و بحران ها به وجود می آید.
وی خاطرنشان کرد: برای افزایش انضباط مالی رعایت قوانین مالی ضروری است و این یک اصل پذیرفته شده در دنیاست.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت روش های شناسایی بدهی ادامه داد: شناسایی و حسابداری بدهی در سه اداره کل دولت مرکزی، سازمان های دولتی و موسسات مالی از اصول اساسی مدیریت بازار بدهی است. هدف باید تثبیت منابع باشد و پرهیز از بی انضباطی مالی در این شرایط اصل است.
چند بند نماینده مجلس در بودجه فرهنگی؛ فقط قد مهم نیست!
سهم 35 درصدی بازار بدهی در تامین مالی کشور در هفت ماهه اول سال
وی در تصریح سخنان خود گفت: شاید نتوان کل بدهی ملی را به یکباره پرداخت کرد اما عدم تعیین تکلیف بدهی اشتباه است. به عنوان مثال می توانیم بدهی ها را به نقد تبدیل کنیم. تشکیل کسری بودجه مستمر نتیجه پرداخت نادرست بازار بدهی است که برای آن ترتیب خاصی لازم است.
هانلو با بیان اینکه قوانین مختلف که بار بدهی را افزایش می دهد، آسیب های جدی وارد می کند، گفت: سند بودجه باید منعکس کننده تمام فعالیت های دولت باشد که در اصلاح نظام بودجه به آن توجه شده است. باید صورت مالی مناسبی از دولت داشته باشیم. که ما در حال حاضر آن صورت مالی جامع را نداریم.
این مسئول بدهی عمومی خاطرنشان کرد: سهم بازار بدهی در تامین مالی کشور در هفت ماهه امسال 35 درصد بوده است. دولت همچنان بزرگترین مشتری بازار بدهی است، اگرچه عمق بازار بدهی افزایش یافته است و ما توانسته ایم با اندازه های مختلف بازار بدهی آشنا شویم. انتشار انواع اوراق بدهی این بازار را عمیق تر از گذشته کرده است.
وی انجام تعهدات مالی دولت را مهم ارزیابی کرد و گفت: پیش بینی خروج 180 همتا از بازار بدهی داریم. در این میان زمان انتشار اوراق بدهی بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه لازم است برنامه منظمی ایجاد شود. در واقع داشتن یک برنامه منظم به افزایش این بازار تا حد زیادی کمک می کند.
وی در جمع بندی این نشست با بیان دو لایحه مدیریت بدهی های عمومی اظهار امیدواری کرد در برنامه هفتم بتوانیم نگاه علمی تری به این موضوع داشته باشیم.
در ادامه این نشست حمیدرضا مرشدانی «پژوهشگر اقتصادی و کارشناس تعهدات و بدهی های نظارت بر پرونده ها، تعهدات کشوری و بسیج منابع سازمان برنامه و بودجه کشور» درباره روش های شناسایی گفت: بدهی: یکی از مهمترین وظایف سیاستمداران در ایجاد تعادل در منابع و مخارج عمومی، پرداخت بدهی بازار است.
وی با اشاره به تعریف بدهی عمومی صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد: ساختار موسسات بدهکار و ثبت این بدهی ها دو اصل اساسی در شناخت این بازار است که در سه سطح ملی، دولتی و قابل اعمال است. موسسات مالی. بدهی های صریح و ضمنی نیز نوعی تفکیک بدهی هستند.
مابه التفاوت بدهی دولت به بانک ها به دلیل به روز نشدن صورت های مالی بانک ها است
مرشد هانی با بررسی مدل های اتحادیه اروپا برای سلامت مالی گفت: ثبات قیمت ها، مالیه عمومی، نرخ ارز و نرخ بهره اسمی بلندمدت چهار اصل در اتحادیه اروپا است که کشورهای عضو را مورد توجه قرار می دهد.
این محقق درباره انباشت بدهی ها خاطرنشان کرد: تفاوت بدهی دولت به بانک ها به دلیل به روز نشدن صورت های مالی بانک ها است. مرکز مدیریت بدهی ها و تمکن مالی دولتی وزارت اقتصاد سوابق کل بدهی ها را نگهداری می کند.
وی در پایان درباره استقرار سامانه مدیریت تعهد گفت: سازمان ها بر اساس سازوکار این سامانه باید ابتدا با مراجعه به این سامانه و قبل از ایجاد هرگونه تعهد، طرح سقف تعهد را از سازمان دریافت کنند. در واقع ایجاد تعهدات جدید دستگاه های اجرایی باید بر اساس درخواست دستگاه در این سامانه صورت گیرد و پس از بررسی و موافقت کارشناسان سازمان برنامه و دریافت کد یکتا، روند ادامه یابد. بنابراین اگر این فرآیند به درستی انجام شود می توان به دید درست مدیریت بدهی تکیه کرد و این اقدام در روند عادی می تواند انباشت بدهی را کاهش دهد.
مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش های مجلس: تورم بالا نتیجه بحران بدهی است
در ادامه این نشست محمدحسین یادگاری «مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش های مجلس» در خصوص تاثیر متغیرهای کلان بر بدهی های عمومی، گفت: بحران بدهی پدیده ای است که نتیجه منطقی این بدهکاری تلقی می شود. . در واقع من معتقدم تورم بالا نتیجه بحران بدهی است زیرا افزایش تورم توانایی دولت را برای پرداخت بدهی هایش افزایش می دهد.
وی با اشاره به روش های سخت تعدیل اقتصادی دولت ها در شرایط بحران بدهی، ادامه داد: دولت ها بدون حسابداری نمی توانند بدهی ایجاد کنند. سرکوب قیمت ها یا افزایش تورم دو راه اصلی پرداخت بدهی دولت ها است که هر دو باعث بی اعتباری سیاستمداران می شوند.
این محقق با برشمردن زیان های اصلی بحران بدهی در هر کشوری گفت: بحران بدهی حاکمیتی می تواند منجر به بحران بانکی شود که فرار سرمایه نیز نتیجه این اقدامات است. اگر دولت بتواند بدهی ها را بازپرداخت کند و توانایی کوتاه مدت پرداخت سود بدهی ها را داشته باشد، می توان به مدیریت این بازار امیدوار بود.
مموریان با اشاره به ریسک ها و بحران های بانکی و مالی که ناشی از بحران بدهی است، خاطرنشان کرد: در ایران امروز باید مراقب پایداری بدهی باشیم. بدهی قطعی و احتمالی یک کشور باید همیشه کمتر از تولید ناخالص داخلی کشور باشد وگرنه در حوزه بدهی وارد منطقه احتیاط و ریسک می شویم.
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: نوسانات درآمدهای نفتی عامل اصلی ایجاد بدهی عمومی است به گونه ای که با افزایش درآمدهای نفتی، برای دولت تعهد ایجاد می کنیم که پس از نوسانات و عدم وجود درآمدهای نفتی، بدهی ها در بازار باقی می ماند. محل و در نتیجه ایجاد و بدهی همچنان اعمال می شود.
وی با اشاره به تاثیر قوانین مالی بر ایجاد و حفظ بدهی عمومی، خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به سمت بازار بدهی گرایش پیدا کرد. در واقع، فقدان مقررات مالی در طول سال‌های درآمدهای نفتی فراوان باعث شده است که پس از کاهش درآمدهای نفتی، بدهی‌ها باقی بماند، اما منابعی برای پرداخت بدهی‌ها وجود نداشته باشد.
یادگاریان با پرداختن به موضوع بازپرداخت بدهی های قدیم و جدید گفت: رشد اقتصادی می تواند بازپرداخت بدهی ها را ممکن کند. کسری بودجه میزان بدهی داخلی را افزایش می دهد. در دوران رکود، دولت از سیاست های حمایتی پیروی می کند و این دولت را مجبور به ایجاد بدهی جدید می کند.
وی با انتقاد از نظام توزیع سود نفتی کشور گفت: اگر مقدار مشخصی از درآمد نفتی در اختیار دولت قرار گیرد و مبلغی اضافه به صندوق توسعه داده شود، بدون شک تاثیر بهتری در ایجاد بدهی خواهد داشت. نظام درصدی توزیع درآمدهای نفتی همواره دولت را در مقابل مشکل منابع درآمدی قرار می دهد، زیرا پیش بینی ها گاهی محقق نمی شود، اما هزینه ها قطعی است.
در ادامه این نشست مرتضی چاشان «رئیس اداره انتشار و ثبت بدهی های سازمان بورس و اوراق بهادار» با اشاره به اینکه بازار سرمایه چگونه می تواند منابع مورد نیاز کشور را تامین کند، گفت: همه وزارتخانه ها و سازمان ها می توانند تامین مالی شوند. از طریق سرمایه بازار در واقع بازار سرمایه می تواند از طرق مختلف تامین مالی دستگاه ها را تامین کند.
این پژوهشگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بورس، بورس، بازار انرژی و بازار کالا چهار رکن تامین مالی هستند که دو رکن آن اوراق اساسی و دو مورد دیگر از این بازارها کالاهای اساسی هستند. مجموعه ها فقط باید بدانند که پول را برای چه می خواهند تا بتوانند به راحتی از این بازارها استفاده کنند.
وی با بیان جذابیت بازار سرمایه ادامه داد: شاید بسیاری از دستگاه های دولتی دارای املاک غیرمنقول غیرمنقول هستند اما می توانند به سادگی به آن بازارها رفته و املاک خود را در بورس عرضه کنند. البته از آنجایی که نهادها و نهادهای دولتی بر اساس قانون شکل گرفته اند، برای استفاده از این ابزار نیازمند مجوز قانونگذار در قالب قانون بودجه هستند.
مرتضی چشم با اشاره به مدل های تفصیلی تامین مالی در بازار سرمایه گفت: شرکت ها و ادارات مختلف از بازار سرمایه قابل تامین هستند که البته باید در بودجه این سازمان و نهاد قابل مشاهده باشد.
این کارشناس بازار سرمایه از روند استفاده و نهادها از طریق بازار سرمایه صحبت کرد و خاطرنشان کرد: با وجود این همه شکوه بازار سرمایه، مشکلاتی نیز در این بازار وجود دارد. مهمترین نیاز بازار سرمایه، ایجاد تقویم عرضه منظم است.
انتهای پیام/حتما بخوانید:
بررسی واقعیت: آیا جیم کری گفته است ، "ویروس ثابت کرده است که می توان به راحتی تمام دنیا را دستکاری کرد"؟دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrabuy stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren siteler