ترانزیت کالا از ایران در 5 ماهه امسال 25 درصد افزایش یافت.ترانزیت کالا از ایران در 5 ماهه امسال 25 درصد افزایش یافت.

افزایش دادن:

فصل اقتصاد – ترانزیت کالا از ایران با 25 درصد افزایش در 5 ماهه امسال به 6 میلیون تن رسید.

علیرضا مقدسی گفت: ترانزیت کالا نسبت به سال قبل رو به افزایش است به طوری که در سال 1400 حدود 12.5 میلیون تن کالا از طریق ایران جابجا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد افزایش داشته است.
وی افزایش حجم ترانزیت در سال گذشته و 5 ماهه امسال را مهم خواند زیرا این رشد در شرایط تحریم و پس از کاهش حجم ترانزیت از سال 93 تا 99 اتفاق افتاد.
رئیس گمرک ایران با اشاره به اینکه تمامی اقدامات انجام شده منجر به افزایش ترانزیت از ایران در این مدت شده است، افزود: افزایش ساعت کاری گمرکات مرزی و نشست مشترک روسای گمرکات مرزی با همتایان خود از طرف مقابل. تسهیل ترانزیت کالا، پیاده سازی سامانه و پرتو الکترونیکی، اجرای طرح انتخاب مسیر (گزینش) در رویه ترانزیتی گمرک شهید رجایی و استفاده از ظرفیت کریدور بین المللی از جمله این اقدامات بود.
به گفته مقدیسی، متناسب با کاربری این کریدورها، اولین محموله زیر سحابات کارنه تیر از کشور امارات متحده عربی بوده که از گمرک شهید باهنر وارد و از گمرک بازرگان خارج و به مقصد ترکیه بوده است.
وی افزود: فعال شدن کریدور ترانزیتی ورودی از ترکیه و خروجی گمرک دیر به قطر، فعال شدن کریدور ترانزیتی ITI در دو شاخه حمل و نقل ریلی و جاده ای از ابتدای پاکستان و استفاده از مسیر ترانزیتی ایران و خروجی به ترکیه. فعال سازی مسیر ترانزیتی از مبدا قزاقستان، ورود از گمرک اینچه برون و خروج از گمرک رازی به ترکیه، فعال سازی مسیر ترانزیتی مبدا به روسیه، ورود از گمرک سرخس و خروج از گمرک شهید رجایی به هند از جمله مواردی است که مسیرهایی که استفاده از ظرفیت این امر منجر به افزایش ترانزیت از طریق ایران شده است.
رئیس گمرک ایران افزود: همچنین با فعال شدن کریدور شمال – جنوب، اولین محموله ترانزیتی از فنلاند از مرز آستر وارد و از گمرک شهید رجایی به مقصد هند ترک شد.
مقدیسی گفت: گمرک ایران در خصوص ورود کالاهای ترانزیتی از پاکستان از طریق گمرک میرجاوه و ورود کالاهای ترانزیتی از گمرک آستری و از طریق راه آهن به دلیل عدم وجود خط ریلی رشت – آستارا و اختلاف عرض ریل بین ایران و پاکستان، اقدام به ارائه بودجه، از جمله برای انتقال کالا، به فعال شدن این کریدورها و تسهیل ترانزیت کمک کرد.
انتهای پیام/حتما بخوانید:
جزئیات اجرای 5 ماهه بودجه 1401/1401 وصول درآمدهای نفتی 700 درصد افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید