ترامپ بهاید باید اقتصادی بهتر ، اما چشم انداز سیاسی بدتر از آنچه در سال 2009 داشت ، می دهد


جو بایدن رئیس جمهور منتخب ممکن است احساس دژاوو داشته باشد ، زیرا انتظار می رود شرایط اقتصادی و بهداشت عمومی که وی از رئیس جمهور دونالد ترامپ به ارث خواهد برد ، تجربیات 12 سال پیش خود به عنوان معاون رئیس جمهور باراک اوباما را به شدت نشان دهد.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>