به این ترتیب است که “اطلاعات غلط” می تواند به مشکل تعیین کننده آزادی بیان در زمان ما تبدیل شود


اظهار نظر اخیر رئیس جمهور پیشین باراک اوباما مبنی بر اینکه اینترنت “بزرگترین تهدید برای دموکراسی” است می تواند اقدامات پیش رو برای محدود کردن آزادی بیان را اعلام کند. شرکت های رسانه های اجتماعی بر اساس قانونی از قدرت تعدیل گسترده ای برخوردارند که آنها را ملزم به نظارت بر اطلاعات مضر ، حتی همکاری بین شرکت ها ، برای سانسور “رفتار غیرمجاز مشترک” می کند.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>