بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

گردشگری در واقع خاطرهسازی است. جمهوری اسلامی ایران طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی از حیث جاذبههای طبیعی در جايگاه پنجم و از نظر جاذبههای تاریخی در رتبه دهم کشورهای عالم قرار دارد، البته متأسفانه در بهرهگیری از این منابع، سهم کاهش از یک % تمام درآمدهای گردشگری عالم را به خویش اختصاص داده است. این درحالی می باشد که ملت عراق مشکلات اکثری را پشت سر گذاشتند، البته از مهمانان خویش گردشگری و تصویر ذهنی استقبال گرمی دارند. در همین گزارش آمده است: گروهی از گردشگران خارجی که از مکان های تاریخی در مرکز و جنوب عراق بازدید می کند، گرمی و سخاوت مردمان عراق را ستودند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از c-karbala، روزنامه نصفه رسمی بلژیکی «لالیبری» در گزارشی با اشاره به ورود گردشگران خارجی به عراق، نقش اهمیت شهر کربلای معلی در فعالسازی بخش گردشگری به ویژه گردشگری دینی در عراق ستود و نوشت: کربلای معلی باوجود کلیه مشکلات پیش رو به ویژه فقدان حمایت دولتی بخش گردشگری شرعی را در عراق فعال کرده است. این روزنامه نوشت: هتل های گردشگری در شهرهای کربلای معلی و نجف اشرف باوجود نیاز مبرم به زیرساخت ها و سرمایه گذاری ویژه در همین بخش، سالانه از هزاران زایر و گردشگر خارجی پذیرایی می کند. رده معظم رهبری اهمیت ظرافت نگاه به مقوله گردشگری در مرز و بوم می فرمایند: من تصورم این هست که درصورتیکه مسئولین میهن و مسئولین استان بتوانند از همین مسئلهی گردشگری به رخ درست، دارای تبلیغات صحیح و کلیدی جهتگیرىِ صحیح به کارگیری کنند، درآمد آن، استان را از همهی معونههای دیگر بی نیاز می کند. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در راستای توسعه و گسترش هرچه عمده اثر ها فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی صنعت گردشگری کشور، آئین نامه اجرایی اجزای (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه و گسترش درخصوص زیرساخت های گزینه نیاز مناطق گردشگری و حمایت از تأسیسات گردشگری را گردشگری لنگرود به ثبت رساند.  سازماندهی حمل و نقل (در صورت ارائه بوسیله سازمان دهنده) یا اطلاع رسانی به مهمانان در آیتم گزینههای حمل و نقل و پارکینگ هم از دیگر وظایف شما خواهد بود. الف- گردشگری: گروه فعالیتهایی که فرد یا این که اشخاص در مسافرت­های داخلی یا این که خارجی و به شکل فردی یا گروهی که بیش از (24) ساعت باشد و به مراد به دست آوردن و عمل نباشد، انجام میدهند. ماده۶ ـ راهنمایان گردشگری مکلف به رعایت سوگندنامه تعهد اخلاق حرفه ای بوده و چنانچه برخلاف سوگندنامه و مقررات این آئین نامه خلق نموده و یا اعمالی بر خلاف شئون شغلی خود مرتکب شوند، به تشخیص سازمان به جهت درجه اول تا سه ماه تعلیق مجوز کار و در رخ تکرار لغو مجوز خواهند شد.

حتما بخوانید:
چهار نکته برای بیمه که امروز می توانید از آنها استفاده کنید