اگر GO خانه هایشان را با پرخاشگری بیشتری سپری کنند ، آیا خانه را می گیرند؟


جمهوری خواهان در انتخابات سال 2020 در مجلس نمایندگان ایالات متحده دستاوردهایی داشته اند که با تحلیلگران مخالفت می کنند و اغلب علی رغم هزینه کمتر از مخالفان دموکرات خود. اما با یک هزینه استراتژیک تر ، ممکن است GOP حتی در گرانترین چرخه انتخابات تا کنون پیشرفتهای بیشتری داشته باشد – شاید حتی تصدی مجلس.


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
فرماندار GOP ترامپ: "بازی گلف را متوقف کنید و منصرف شوید

دیدگاهتان را بنویسید