انتخابات OMB بایدن طی چهار سال گذشته شخصاً به جمهوریخواهانی حمله کرده است که برای تأیید آن رای خواهند آورد.


نیرا تاندن ، نامزد دولت و بودجه (OMB) و رئیس مرکز پیشرفت مغز ترقی خواهان پیشرفت آمریکایی (CAP) ، برای روی کار آمدن در صورت جمهوری خواهان به آرا of سناتورهای جمهوری خواهی که در گذشته علناً آنها را کوچک شمرده است ، احتیاج دارد. دارای اکثریت در سنا.


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
معافیت مالیاتی بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان برای شرکت ها در سال 1400 / 600 هزار شرکت هنوز اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید