[ad_1]

نیرا تاندن ، نامزد دولت و بودجه (OMB) و رئیس مرکز پیشرفت مغز ترقی خواهان پیشرفت آمریکایی (CAP) ، برای روی کار آمدن در صورت جمهوری خواهان به آرا of سناتورهای جمهوری خواهی که در گذشته علناً آنها را کوچک شمرده است ، احتیاج دارد. دارای اکثریت در سنا.

[ad_2]

منبع: outlandernews.ir