الزام درج شماره اقتصادی در فاکتورهای صادره از ابتدای مهرماهالزام درج شماره اقتصادی در فاکتورهای صادره از ابتدای مهرماه

افزایش دادن:

رئیس اقتصاد – معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از الزام استفاده از شماره اقتصادی در عملیات مالی اشخاص حقوقی و کارآفرین از ابتدای مهرماه امسال خبر داد.

محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه شماره اقتصادی برای کلیه مودیان نظام مالیاتی صادر شد، گفت: از ابتدای مهرماه امسال استفاده از شماره اقتصادی در تراکنش های مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و کارآفرینان موظفند در صورتحساب ها، قراردادها و سایر فاکتورهای مشابه، شماره اقتصادی و شماره اقتصادی خود را قید کنند. شماره شرکت کننده در معامله اسناد مطابق با حکم درج حکم ماده فوق.
وی با بیان اینکه صاحبان مشاغل می توانند برای اطلاع از شماره اقتصادی خود به درگاه سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند، یادآور شد: شماره اقتصادی اشخاص حقوقی با شناسه ملی آنها یکسان است.
پاکدامن گفت: عدم درج شماره اقتصادی توسط واحدهای تجاری در حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه موجب جریمه ماده 169 قانون مالیات های مستقیم می شود.
انتهای پیام/حتما بخوانید:
طراحی داخلی دفتر اداری - اکسپروم Experome

دیدگاهتان را بنویسید